koszyk
(0 art.)

Kwota :

0,00 PLN

LaChocola

Serwis korzysta z plików cookies w celu prawidłowego świadczenia usług, jak rónież w celach statystycznych oraz reklamowych. Więcej informacji w naszej Polityce prywatności.

x

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

LA CHOCOLA BOUTIQUE

 

I. Definicje

Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom należy nadać następujące znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123),

2. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.lachocola.pl umożliwiający zakup produktów wskazanych w ofercie, składanie zamówień oraz dokonywanie płatności na zasadach określonych Regulaminem,

3. LA CHOCOLA BOUTIQUE lub Sprzedawca – oznacza podmiot odpowiedzialny na prowadzenie sklepu internetowego, w tym za realizację zamówień, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie tj. firma Agnieszka Wijas COMMERCE.POLISH, BAR-ACADEMY DORADZTWO GASTRONOMICZNE, LA CHOCOLA BOUTIQUE z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 24B, 25-394 Kielce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  REGON:290867843, NIP: 6571790470.

4. Kupujący lub Zamawiający – użytkownik sklepu internetowego, który dokonał zamówienia na zasadach określonych regulaminem,

5. Konto Użytkownika – indywidualne konto, które użytkownik ma możliwość założyć w sklepie internetowym,

6. Zamówienie – dokonane przez Użytkownika zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego.

7. Prezent Personalizowany – produkt do którego załączony jest bilecik z dedykacją lub towar zapakowany w ozdobną, elegancką torbę.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady składania i dostarczania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.lachocola.pl. Produkty prezentowane na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawcą towarów jest firma Agnieszka Wijas COMMERCE.POLISH, BAR-ACADEMY DORADZTWO GASTRONOMICZNE, LA CHOCOLA BOUTIQUE (dalej: LA CHOCOLA BOUTIQUE) z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 24B, 25-394 Kielce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  REGON: 290867843, NIP: 6571790470.

3. Usługi świadczone za pośrednictwem sklepu internetowego są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123). Za pośrednictwem Sklepu świadczone są przede wszystkim usługi umożliwiające zawarcie umowy sprzedaży produktów dostępnych w ofercie, a także prowadzenie Konta Użytkownika. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest dobrowolne.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania oferty Sklepu Internetowego.

5. LA CHOCOLA BOUTIQUE zajmuje się sprzedażą produktów spożywczych i prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Kontakt ze sklepem lachocola.pl jest możliwy za pośrednictwem:

a. e-maila: biuro@lachocola.pl oraz sklep@lachocola.pl

b. tel. 48 786 867 602  w godzinach od 9:00 do 16:00 (dotyczy dni roboczych).

7. Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które dostępne są w zakładce Koszty Dostawy.

8. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.

III. Składanie zamówień

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony www.lachocola.pl.

3. Dla złożenia zamówienia nie jest wymagane uprzednie zalogowanie użytkownika w sklepie internetowym, ale konieczne jest podanie danych umożliwiających realizację zamówienia, tj.: imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru kontaktowego oraz adresu wysyłki.

4. Zamawiający jest zobowiązany do wskazania prawidłowych i dokładnych danych dotyczących miejsca dostawy. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za niedokładne lub błędnie wskazane dane dotyczące wybranego przez niego miejsca dostawy oraz wynikające z tego skutki.

5. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkty dostępne w ofercie sklepu, wskazać ilość,  a następnie dodać towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu – „Dodaj do koszyka”.

6. Akceptacja koszyka oraz wybranych wcześniej: sposobu dostawy oraz metody płatności następuje za pomocą przycisku „Realizuj zamówienie”, w wyniku której zamawiający (niezalogowany) jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych Zamawiającego i Odbiorcy.

7. Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zasad polityki prywatności.

8. Na koniec Zamawiający składa zamówienie za pomocą przycisku „Kupuję”.

9. Po złożeniu zamówienia na stronie sklepu lachocola.pl wyświetla się informacja o wysłaniu e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia oraz link służący do sprawdzania stanu zamówienia.

IV. Realizacja zamówień

1. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.

2. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia z ważnych powodów tj. braku określonego produktu lub niemożności zrealizowania zamówienia w czasie określonym przez Zamawiającego. LA CHOCOLA BOUTIQUE zastrzega sobie prawo odmowy zrealizowania zamówienia w przypadku podania przez Kupującego nieprawdziwych lub niepełnych danych.

3. W przypadku zamówień opłaconych Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego.

4. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przekazanie przez Zamawiającego danych osób trzecich. Wszelkie roszczenia związane z udostępnieniem Sprzedawcy danych osób trzecich obciążają wyłącznie Zamawiającego.

5. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia nim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.

6. Termin realizacji Zamówienia, w tym wysyłki przyjętego Zamówienia liczone są w dniach roboczych, które oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach ustawowo wolnych od pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1920 ze zm.)

7. LA CHOCOLA BOUTIQUE dołoży wszelkich starań, by wysłać zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego.

8. Przy większych ilościach produktów wskazanych w zakładce Produkty Personalizowane (powyżej 15 sztuk) termin realizacji potwierdzany jest indywidulanie z Zamawiającym.

9. Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest drogą mailową, telefonicznie u Sprzedawcy lub jeśli Zamawiający rejestrował się w serwisie, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu na stronie lachocola.pl.

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest wysyłana drogą mailową do Zamawiającego. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury VAT w postaci elektronicznej

V. Warunki płatności

1. W zależności od wyboru Zamawiającego, cena produktów i koszty dostawy będą płatne w jeden z następujących sposobów:

a. BLIK

b. PayPal,

c. przelew bankowy na rachunek LA CHOCOLA BOUTIQUE rachunek w ING BANK ŚLĄSKI 37 1050 1416 1000 0091 4514 1777 (w tytule należy wpisać numer zamówienia).

VI. Wysyłka i czas dostarczenia zamówień

1. Do każdego złożonego zamówienia do kwoty 150.00 PLN doliczane są koszty przesyłki, które wynoszą 14,90 PLN dla przesyłki kurierskiej DPD na terenie Polski.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za wysyłkę. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

3. Czas dostawy zamówienia uzależniony jest od sposobu i miejsca dostawy. Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę: firmę kurierską DPD (regulaminy tychże firm dostępne na stronach: www.dpd.com.pl). Godziny dostaw przesyłek, regulują regulaminy wewnętrzne  DPD.

4. Firma kurierska DPD podejmuje jedną próbę doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata może skierować przesyłkę do najbliższego punktu pickup. Zamówienia wysyłane na adresy firm mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych.

VII. Gwarancja świeżości

1. LA CHOCOLA BOUTIQUE dba o najwyższą jakość produktów, dlatego zamówienia złożone w piątek zostaną spakowane i wysłane w poniedziałek, by produkty nie były przechowywane w magazynach firmy kurierskiej przez weekend.

2. Znajdujące się w zestawach czekolady, czekoladki i pralinki produkowane są na bazie kakaowca CELLEBAUT CACAO i należą do grupy czekolad kuwertur o większej ilości masła kakaowego. Ponadto, nie zawierają szkodliwych, niedopuszczonych do obrotu spożywczego substancji uodparniających produkt przez wysokimi temperaturami.

3. Zaleca się przechowywanie zakupionych produktów w suchym, zacienionym miejscu, w temperaturze do 18°C. 

4. Przed wysyłką produkty kontrolowane są pod względem świeżości.

5. Z uwagi na fakt, iż wysoka temperatura i duża wilgotność wpływają niekorzystnie na naturalne wyroby czekoladowe, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania produktów czekoladowych, wskazany na etykietach umieszczonych na opakowaniach. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej lachocola.pl.

6. Zamawiający w momencie dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską powinien sprawdzić stan dostarczonych produktów pod względem ich jakości oraz ilości. Jest rówież zobowiązany do wskazania stwierdzonych niezgodności na dokumencie dostawy oraz do zgłoszenia stosownej reklamacji w terminie 3 dni od dnia dostawy. Wykryte niezgodności powinna potwierdzić osoba wykonująca dostawę. 

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

3. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres e-mail Sprzedawcy przed upływem wskazanego powyżej terminu.

4. Zamówienie należy zwrócić na adres LA CHOCOLA BOUTIQUE ul. Jana Kochanowskiego 24B, 25-394 Kielce  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni  od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Kupującego zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu.

5. W razie odstąpienia od umowy Kupujący jako konsument zwracając zamówiony towar jest zobowiązany do dołączenia dowodu jego zakupu.

6. LA CHOCOLA BOUTIQUE z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego będącego konsumentem lub przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

8. LA CHOCOLA BOUTIQUE ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.

9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach wyżej określonych nie ma zastosowania do Kupujących niebędących konsumentami.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Produkty z czekolady są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy (przesyłka kurierska) ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co oczywiście nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Zamawiającemu. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia.

2. Zgodnie z Ustawią z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.

3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: LA CHOCOLA BOUTIQUE, ul. Jana Kochanowskiego 24B, 25-394 Kielce lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lachocola.pl. 

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail, adres do korespondencji, datę i numer zamówienia, dowód zakupu towaru oraz przyczynę reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. O decyzji wydanej po rozpatrzeniu reklamacji poinformowana zostanie osoba zgłaszająca reklamację w takiej formie w jakiej została ona zgłoszona na wskazany w niej adres, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

X. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest firma Agnieszka Wijas COMMERCE.POLISH, BAR-ACADEMY DORADZTWO GASTRONOMICZNE, LA CHOCOLA BOUTIQUE z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 24B, 25-394 Kielce.

2. Dane Osobowe Użytkownika będą zbierane w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w celu i zakresie niezbędnym do:

a. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz rozpatrywanie reklamacji – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy,

b. dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami – podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora;

c. tworzenia statystyk Zamówień i preferencji Użytkowników – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. realizacja prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

3. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania zawarcie i realizacja umowy sprzedaży nie będzie możliwa.

4. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia.

5. Zgromadzone informacje mogą być wykorzystane do ich udostępnienia uprawnionym organom, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa, a także na wniosek uprawnionych organów na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych w dowolnym momencie i w jakiejkolwiek formie. 

8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

10. Firma Agnieszka Wijas COMMERCE.POLISH, BAR-ACADEMY DORADZTWO GASTRONOMICZNE, LA CHOCOLA BOUTIQUE nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie Agnieszka Wijas COMMERCE.POLISH, BAR-ACADEMY DORADZTWO GASTRONOMICZNE, LA CHOCOLA BOUTIQUE zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

XI. Uwagi końcowe

1. W razie zaistnienia sporu Kupujący będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może zwrócić się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego ze Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Konsument ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.