koszyk
(0 art.)

Kwota :

0,00 PLN

LaChocola

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego 

LA CHOCOLA BOUTIQUE

 

I. Definicje

Użytym w niniejszym Regulaminie definicjom należy nadać następujące znaczenie:

1. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2019 poz. 123),

2. Sklep Internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.lachocola.pl umożliwiający zakup produktów wskazanych w ofercie, składanie zamówień oraz dokonywanie płatności na zasadach określonych Regulaminem,

3. LA CHOCOLA BOUTIQUE lub Sprzedawca – oznacza podmiot odpowiedzialny na prowadzenie sklepu internetowego, w tym za realizację zamówień, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie tj. firma Agnieszka Wijas COMMERCE.POLISH, BAR-ACADEMY DORADZTWO GASTRONOMICZNE, LA CHOCOLA BOUTIQUE z siedzibą przy ul. Jana Kochanowskiego 24B, 25-394 Kielce, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  REGON:290867843, NIP: 6571790470.

4. Kupujący lub Zamawiający – użytkownik sklepu internetowego, który dokonał zamówienia na zasadach określonych regulaminem,

5. Konto Użytkownika – indywidualne konto, które użytkownik ma możliwość założyć w sklepie internetowym,

6. Zamówienie – dokonane przez Użytkownika zamówienie na produkty znajdujące się w ofercie sklepu internetowego.

7. Prezent Personalizowany – produkt do którego załączony jest bilecik z dedykacją lub towar zapakowany w ozdobną, elegancką torbę.

II. Postanowienia ogólne

1.    Sprzedawcą towarów jest firma: LA CHOCOLA BOUTIQUE z  siedzibą przy ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24 B ,25-394 KIELCE  
2.    Firma LA CHOCOLA BOUTIQUE prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej skierowanej do konsumenta oraz przedsiębiorcy.
3.    LA CHOCOLA BOUTIQUE zajmuje się sprzedażą produktów spożywczych – czekolad i produktów czekoladowych i prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej .
4.    Kontakt ze sklepem lachocola.pl jest możliwy za pośrednictwem: 
o    e-maila:biuro@lachocola.pl
o    tel.- 48 786 867 602  w godzinach od 8:00 do 16:00 (dotyczy dni roboczych)
5.    Ceny prezentowanych towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów wysyłki, które dostępne są w zakładce Terminy i ceny dostaw. Ceny zawarte w tej zakładce stanowią integralną część regulaminu.
6.    Produkty na stronie lachocola.pl ,nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
7.    Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji/złożenia zamówienia, które następuje poprzez wysłanie do Zamawiającego e-maila. Od tej chwili Sprzedawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Zamawiający do zapłaty ceny i odebrania zamówionego produktu.

 

III. Składanie zamówień

1.    Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
2.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3.    Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem stron: lachocola.pl
4.    Sprzedawca dopuszcza możliwość przyjęcia zamówienia za pośrednictwem telefonu lub e-maila.
5.    Kody rabatowe nie łączą się z innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji na to pozwala.
6.    Aby złożyć zamówienie, Kupujący dodaje towar do koszyka za pomocą przycisku znajdującego się w karcie produktu – „Dodaj do koszyka”.
7.    W koszyku przy zamówionym produkcie znajdują się: 
o    bilecik – 1 sztuka do każdego zamówionego produktu, jest edytowalny po kliknięciu na napisie „dodaj bilecik”, dodanie do koszyka następuje poprzez kliknięcie na przycisk „Dodaj bilecik”.
8.    Akceptacja koszyka oraz wybranych wcześniej: sposobu dostawy oraz metody płatności następuje za pomocą przycisku „Realizuj zamówienie”, w wyniku której Zamawiający (niezalogowany) jest przekierowany do opcji uzupełnienia danych adresowych Zamawiającego i Odbiorcy (zakładka Adres).
9.    Przed złożeniem zamówienia Kupujący proszony jest o sprawdzenie poprawności całego zamówienia, w szczególności danych teleadresowych, oraz o zaakceptowanie niniejszego regulaminu i zasad polityki poufności
10.    Na koniec Klient składa zamówienie (ofertę kupna) za pomocą przycisku „Kupuję”.
11.    Po złożeniu zamówienia na stronie sklepu lachocola.pl wyświetla się Informacja o wysłaniu e-maila potwierdzającego złożenie zamówienia, link służący do sprawdzania stanu zamówienia .

 

IV. Realizacja zamówień

1.    Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem do realizacji.
2.    Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia np. z powodu braku określonego produktu lub niemożliwości zrealizowania zamówienia w określonym przez Zamawiającego czasie. W przypadku zamówień opłaconych, Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty w terminie 14 dni od dnia poinformowania Zamawiającego. W/w zapis nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji czyli takich dla których została zawarta umowa sprzedaży.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo nie zrealizowania zamówienia, w którym Klient podał niepełne lub nieprawdziwe dane.
4.    Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przekazanie przez Zamawiającego danych osób trzecich (Odbiorców zamówienia). Wszelkie ewentualne roszczenia związane z udostępnieniem Sprzedawcy danych osób trzecich obciążają Zamawiającego.
5.    Zamawiający może zrezygnować z zamówienia zanim zostanie przyjęte do realizacji. Sprzedawca dopuszcza możliwość anulowania zamówienia przyjętego do realizacji tylko, jeśli zamówienie nie zostało jeszcze wysłane i jest na etapie realizacji, który umożliwia jego wycofanie.
6.    System internetowy jest przeznaczony dla klientów składających zamówienia do 10 szt. produktów – zamówienia z ilością powyżej 10 szt. prosimy kierować do Działu Obsługi Firm po kontakcie telefonicznym pod numer 48 786 867 602.
7.    Standardowy termin kompletacji zamówienia wynosi od 24 do 48 godzin od momentu zaksięgowania środków na koncie Sprzedającego, autoryzacji transakcji w przypadku płatności elektronicznych lub potwierdzenia zgodności zamówienia .
8.    Informacja o zamówieniu i etapie jego realizacji każdorazowo dostępna jest drogą mailową, telefonicznie u Sprzedawcy lub jeśli Zamawiający rejestrował się w serwisie, historia zamówień jest widoczna po zalogowaniu na stronie lachocola.pl
9.    Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT, która jest wysyłana drogą mailową do osoby składającej zamówienie.
10.    Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie faktury VAT w postaci elektronicznej. Wysłanie faktury następuje po zrealizowaniu zamówienia.
11.    W szczególnych przypadkach LA CHOCOLA BOUTIQUE zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1, także bez podania przyczyny, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
12.    Po skompletowaniu zamówienia Sprzedawca dokonuje wysyłki zamówienia zgodnie z wyborem Zamawiającego.


 

V. Warunki płatności

1. Zniżka wynikająca z kuponów rabatowych dotyczy tylko produktów i nie sumuje się z innymi promocjami (chyba że warunki danej promocji pozwalają na takie odstępstwa)
2. Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie: 

- kartą kredytową - poprzez internetowy system płatności internetowych PayU,
- przelewem bankowym na rachunek LA CHOCOLA BOUTIQUE rachunek w ING BANK ŚLĄSKI 37 1050 1416 1000 0091 4514 1777 (w tytule należy wpisać numer zamówienia),
- poprzez system PayPal.

 

 

VI. Wysyłka i czas dostarczenia zamówień

1.Czas dostawy skompletowanego zamówienia uzależniony jest od wybranego sposobu i miejsca dostawy. 
2.Czas dostawy gwarantowany jest w ograniczonym zakresie przez wybranego usługodawcę: firmę kurierską jest firma DPD .
3.Wysyłka zamówień następuje w dni robocze od poniedziałku do piątku - wysyłka od poniedziałku do piątku w przypadku przesyłek kurierskich. Godziny dostaw przesyłek, regulują regulaminy wewnętrzne  DPD 
4.Firma kurierska DPD podejmuje zawsze jedną próbę doręczenia przesyłki i w razie nieobecności adresata może skierować przesyłkę do najbliższego punktu PickUp. Zamówienia wysyłane na adresy firm mogą zostać doręczone do recepcji lub sekretariatu, nie są to doręczenia do rąk własnych.
5.Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków, urzędów administracji publicznej są doręczane do recepcji lub sekretariatu.
6.Osoba zamawiająca jest zobowiązana do podania poprawnego adresu doręczenia - w przeciwnym przypadku, czas realizacji zamówienia ulegnie wydłużeniu.

VII. Gwarancja świeżości

1. LA CHOCOLA BOUTIQUE dba o najwyższą jakość produktów, dlatego zamówienia złożone w piątek zostaną spakowane i wysłane w poniedziałek, by produkty nie były przechowywane w magazynach firmy kurierskiej przez weekend.

2. Znajdujące się w zestawach czekolady, czekoladki i pralinki produkowane są na bazie kakaowca CELLEBAUT CACAO i należą do grupy czekolad kuwertur o większej ilości masła kakaowego. Ponadto, nie zawierają szkodliwych, niedopuszczonych do obrotu spożywczego substancji uodparniających produkt przez wysokimi temperaturami.

3. Zaleca się przechowywanie zakupionych produktów w suchym, zacienionym miejscu, w temperaturze do 18°C. 

4. Przed wysyłką produkty kontrolowane są pod względem świeżości.

5. Z uwagi na fakt, iż wysoka temperatura i duża wilgotność wpływają niekorzystnie na naturalne wyroby czekoladowe, należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania produktów czekoladowych, wskazany na etykietach umieszczonych na opakowaniach. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej lachocola.pl.

6. Zamawiający w momencie dostarczenia zamówienia przez firmę kurierską powinien sprawdzić stan dostarczonych produktów pod względem ich jakości oraz ilości. Jest rówież zobowiązany do wskazania stwierdzonych niezgodności na dokumencie dostawy oraz do zgłoszenia stosownej reklamacji w terminie 3 dni od dnia dostawy. Wykryte niezgodności powinna potwierdzić osoba wykonująca dostawę. 

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Z wyłączeniem następujących przypadków opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Art. 38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: pkt.3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; pkt.4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; pkt.5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a strony są zobowiązane do zwrotu tego co świadczyły w stanie niezmienionym. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.

3. Dla skuteczności odstąpienia od umowy, pismo z oświadczeniem powinno zostać przesłane na adres e-mail Sprzedawcy przed upływem wskazanego powyżej terminu.

4. Zamówienie należy zwrócić na adres LA CHOCOLA BOUTIQUE ul. Jana Kochanowskiego 24B, 25-394 Kielce  niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni  od dnia wysłania oświadczenia. W przypadku jeżeli Kupujący wysyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z towarem, termin wynosi 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Kupującego zgodności towaru z zamówieniem i oczekiwaniem otwarciem opakowania produktu.

5. W razie odstąpienia od umowy Kupujący jako konsument zwracając zamówiony towar jest zobowiązany do dołączenia dowodu jego zakupu.

6. LA CHOCOLA BOUTIQUE z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego będącego konsumentem lub przedsiębiorcą występującym na prawach konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Zwrot ceny następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru. Zwrot ceny następuje na rachunek bankowy, wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

8. LA CHOCOLA BOUTIQUE ponosi odpowiedzialność za zamówiony produkt do wysokości jego ceny.

9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach wyżej określonych nie ma zastosowania do Kupujących niebędących konsumentami.

IX. Postępowanie reklamacyjne

1. Produkty z czekolady są z natury kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy (przesyłka kurierska) ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co oczywiście nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, jednak wizualnie może nie odpowiadać Zamawiającemu. Prosimy wziąć pod uwagę taką ewentualność przed złożeniem zamówienia.

2. Zgodnie z Ustawią z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, pracy i polityki społecznej z dn. 30 stycznia 2003 r. w sprawie terminów zawiadomienia sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności towaru żywnościowego z umową, Kupujący traci swe uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż 3 dni od dnia otrzymania towaru dostarczanego do miejsca zamieszkania Kupującego.

3. Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: LA CHOCOLA BOUTIQUE, ul. Jana Kochanowskiego 24B, 25-394 Kielce lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@lachocola.pl. 

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail, adres do korespondencji, datę i numer zamówienia, dowód zakupu towaru oraz przyczynę reklamacji.

5. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. O decyzji wydanej po rozpatrzeniu reklamacji poinformowana zostanie osoba zgłaszająca reklamację w takiej formie w jakiej została ona zgłoszona na wskazany w niej adres, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadkach uzasadnionych towar będzie wymieniany na pełnowartościowy, a jeśli to będzie niemożliwe nastąpi zwrot zapłaconej kwoty.

X. Dane osobowe

1.    Administratorem danych osobowych jest LA CHOCOLA BOUTIQUE z siedzibą w KIELCACH 25-384 , przy ulicy JANA KOCHANOWSKIEGO 24 B
2.    W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail iod@chocolissimo.com
3.    Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówień zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Art. 6, ust. 1 pkt: a,b,c.
4.    Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingowe i referencyjne są gromadzone oraz przetwarzane zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Art. 6, ust. 1 pkt: a, w celu realizacji statutowej działalności gospodarczej firmy, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w rozporządzeniu.
5.    Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji złożonego zamówienia.
6.    Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7.    Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8.    Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
9.    Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10.    Przekazane przez Klienta dane osób trzecich (Odbiorcy zamówienia) wykorzystywane są wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Klienta zamówienia
11.    W przypadku gdy odbiorca przesyłki wyrazi chęć zapoznania się ze źródłem pochodzenia jego danych osobowych udostępnionych wcześniej przez zamawiającego w celu obsługi zamówienia to administrator danych ma obowiązek udzielić informacji odbiorcy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.).
12.    LA CHOCOLA BOUTIQUE nie odpowiada za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim haseł, dostępów do podanego konta email, loginów, linków do śledzenia losów zamówienia oraz innych danych niepublicznych przekazanych w celu realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania na konta pocztowego). Jednocześnie LA CHOCOLA BOUTIQUE zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania tych danych osobom trzecim bez zgody Klienta.

 

XI. Uwagi końcowe

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
2.    W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


Regulamin obowiązuje od dnia: 02.01.2023